Jakie są różnice między tłumaczeniami technicznymi a tłumaczeniami farmaceutycznymi?

Tłumaczenia techniczne różnią się od tłumaczeń farmaceutycznych przede wszystkim tematyką oraz specjalistycznym słownictwem. Tłumaczenia techniczne dotyczą zazwyczaj instrukcji obsługi, specyfikacji technicznych, projektów inżynieryjnych, a więc tekstów związanych z technologią i nauką. Przykładem takiego tłumaczenia może być przekład instrukcji obsługi nowej drukarki lub oprogramowania komputerowego. Z kolei tłumaczenia farmaceutyczne to przekłady związane z dziedziną farmacji i medycyny, takie jak ulotki leków, badania kliniczne, opisy składu chemicznego leków. Przykładem tłumaczenia farmaceutycznego może być przekład ulotki informacyjnej o danym leku. Istotne jest, aby tłumacz specjalizujący się w tłumaczeniach technicznych miał dużą wiedzę z zakresu technologii, a tłumacz zajmujący się przekładami farmaceutycznymi musi być dobrze zaznajomiony z terminologią medyczną i farmaceutyczną.
Sitemap