Jakie są różnice między tłumaczeniami technicznymi a tłumaczeniami IT?

Tłumaczenia techniczne i tłumaczenia IT różnią się między sobą głównie działem specjalizacji. Tłumaczenia techniczne zazwyczaj obejmują tłumaczenie instrukcji obsługi, opisów technicznych maszyn czy urządzeń. Natomiast tłumaczenia IT dotyczą głównie technologii informacyjno-komunikacyjnych, czyli wszystkiego związanego z komputerami, oprogramowaniem, sieciami, stronami internetowymi. Przykładowo, tłumaczenie techniczne mogłoby dotyczyć instrukcji obsługi miksera kuchennego, gdzie ważne jest precyzyjne tłumaczenie terminów technicznych związanych z jego działaniem. Natomiast tłumaczenie IT mogłoby obejmować tłumaczenie interfejsu użytkownika programu komputerowego, gdzie kluczowe jest zrozumienie terminologii IT i zapewnienie poprawnego tłumaczenia opcji czy komunikatów. W skrócie, tłumaczenia techniczne koncentrują się na aspektach mechanicznych i technicznych urządzeń, podczas gdy tłumaczenia IT związane są głównie z technologią komputerową i informatyczną.
Sitemap