Jakie są różnice między tłumaczeniami technicznymi a tłumaczeniami marketingowymi?

Tłumaczenie techniczne i tłumaczenie marketingowe różnią się głównie celem i sposobem przekazu. Tłumaczenie techniczne ma za zadanie przekazać informacje precyzyjnie i dokładnie, często związane z terminologią specjalistyczną. Na przykład, tłumacząc instrukcję obsługi urządzenia elektronicznego, ważne jest zachowanie poprawności technicznej. Tłumaczenie marketingowe skupia się natomiast na przyciągnięciu uwagi odbiorcy i sprzedaży produktu lub usługi. Tutaj język jest bardziej kreatywny i emocjonalny. Na przykład, w reklamie sukienki skupiamy się na opisie piękna i zwiększeniu zainteresowania klienta. W skrócie, tłumaczenie techniczne to precyzja i dokładność, natomiast tłumaczenie marketingowe to kreatywność i sprzedażowy przekaz.
Sitemap