Jakie są różnice między tłumaczeniami technicznymi a tłumaczeniami naukowymi?

Tłumaczenia techniczne różnią się od tłumaczeń naukowych głównie tematyką i specjalizowanym słownictwem. Tłumaczenia techniczne dotyczą zazwyczaj instrukcji obsługi, podręczników sprzętowych lub specyfikacji technicznych. Na przykład przetłumaczenie instrukcji obsługi pralki jest przykładem tłumaczenia technicznego. Tłumaczenia naukowe natomiast obejmują bardziej teoretyczne i naukowe teksty, na przykład publikacje akademickie, artykuły badawcze czy prace dyplomowe. Przykładem tłumaczenia naukowego może być przetłumaczenie artykułu z dziedziny biologii molekularnej. W skrócie, tłumaczenia techniczne skupiają się na praktycznych aspektach, podczas gdy tłumaczenia naukowe dotyczą bardziej zaawansowanych i teoretycznych treści z dziedziny nauki.
Sitemap