Jakie są różnice między tłumaczeniami technicznymi a tłumaczeniami ogólnymi?

Tłumaczenia techniczne różnią się od tłumaczeń ogólnych głównie tematyką i specjalistycznym słownictwem. Tłumaczenia techniczne dotyczą szczegółowych zagadnień związanych z nauką, technologią lub inżynierią. Przykłady technicznych tłumaczeń zawierają instrukcje obsługi urządzeń elektronicznych lub specjalistyczne raporty techniczne. Z kolei tłumaczenia ogólne obejmują różnorodne tematy, takie jak czasopisma, książki beletrystyczne lub artykuły prasowe. Dla przykładu, tłumaczenie techniczne dotyczyłoby instrukcji montażu samochodu, podczas gdy tłumaczenie ogólne mogłoby być tłumaczeniem powieści.
Sitemap